Zgoda marketingowa

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, adresu poczty e-mail, numeru telefonu, posiadanych kwalifikacji i preferowanego zatrudnienia przez APN Sentium II Sp. z o.o. dla celów marketingowych przez kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), sms, telefonu (to znaczy przez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących).