Członkostwa i wyróżnienia

Członkostwo

SAZ – Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia

to największa w Polsce organizacja branżowa zrzeszająca agencje rekrutacyjne, pracy tymczasowej, outsourcingu i doradztwa HR. Celem SAZ jest wspomaganie i reprezentowanie członków organizacji oraz budowanie dobrego wizerunku branży, oraz kreowanie właściwego kierunku jej rozwoju, zgodnego z wymogami gospodarki oraz przepisami prawa.

SAZ - Stowarzyszenie Agencji Zatrudnienia

SAOSekcja Agencji Opieki

to wyspecjalizowana komórka Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia. SAO zrzesza firmy realizujące usługi opieki nad osobami niesamodzielnymi, jest rozpoznawalnym forum wymiany informacji oraz cenionym partnerem w rozmowach o kształcie obecnego i przyszłego otoczenia prawno-legislacyjnego, perspektywach rynku delegowania pracowników za granicę oraz branży opiekuńczej.
Motorem napędowym do utworzenia Sekcji była chęć wspólnego tworzenia rynku legalnych usług opieki realizowanych w Niemczech.

MISJA SAO:

 • Integracja środowiska branżowego i inicjowanie współpracy
 • Współtworzenie rynku legalnych usług opieki realizowanych w Niemczech
 • Promowanie legalnych modeli zatrudnienia w branży opiekuńczej
 • Silny front przeciwko szarej strefie i czarnemu rynkowi
 • Podnoszenie wiedzy społeczeństwa
 • Sprzeciw wobec handlu ludźmi w branży opiekuńczej
SAO - Sekcja Agencji Opieki

Opolska Izba Gospodarcza

powołana w 1990 r. organizacja samorządu gospodarczego, zrzeszająca już ponad 450 przedsiębiorców. Obecnie jest jedną z najlepiej działających instytucji otoczenia biznesu działającej w województwie opolskim. Jako członkowie mamy możliwość:

 • brania udziału w spotkaniach B2B, w spotkaniach członków, możliwość prezentowania działalności w czasie spotkań klubowych, dostęp do bazy danych
 • konsultowania się z ekspertami Izby w zakresie dotacji, porad biznesowych, prawnych, podatkowych innych w zależności od możliwości Izby
 • brania udziału w wybranych wydarzeniach organizowanych przez Izbę, spotkaniach z przedstawicielami administracji rządowej i samorządowej, pracach komisji działających przy OIG,
 • korzystać z usług z zakresu PR & Marketing, szkoleń, warsztatów, konferencji, seminariów oraz wiele innych.
Opolska Izba Gospodarcza

Wyróżnienia

Opolska Nagroda Jakości

Jakość jest jednym z głównych warunków osiągania sukcesów gospodarczych regionu opolskiego. Udział w konkursie wiąże się ze sprawdzeniem przez ekspertów z Polskiej Nagrody Jakości potencjału przedsiębiorstwa poprzez analizę dokumentacji oraz rozmowy z prezesami firm i ich oceną w raporcie, który jest przedstawiany kapitule konkursu. Laureaci Opolskiej Nagrody Jakości są wizytówką województwa opolskiego. Opolska Nagroda Jakości, jak szereg innych regionalnych nagród jakości, stanowi jeden z etapów dostosowania Systemu Zarządzania przez Jakość do wymogów Polskiej i Europejskiej Nagrody Jakości i daje możliwość uzyskania Europejskiej Nagrody jakości. Klient ma pewność, że firma, która otrzymała taką nagrodę jest firmą o bardzo wysokich standardach działania na rynku.

Opolska Nagroda Jakości

Opolska Marka

Opolska Marka promuje najlepsze produkty opolskiej gospodarki, najlepsze usługi w regionie oraz najlepsze osiągnięcia eksportowe firm z województwa opolskiego. Znak Opolskiej Marki to symbol najlepszej jakości w województwie opolskim. Posiadanie tego tytułu jest gwarancją, że mamy do czynienia z nowoczesnym wyrobem i usługą, z wysokim poziomem jakości.

Nagroda Opolska Marka 2020

Rzetelna firma

Certyfikat Rzetelności to dokument, który oznacza, że firma nie jest wpisana do Krajowego Rejestru Długów BIG SA. Oznacza to, że nie posiada ona żadnych niezapłaconych zobowiązań wpisanych do ww. bazy dłużników. Dzięki temu udowadniamy, iż jesteśmy wiarygodnym i rzetelnym kontrahentem, któremu można zaufać.

Certyfikat Rzetelna firma

Firma Godna Zaufania

Certyfikat Firma Godna Zaufania jest wyróżnieniem nadanym przez zewnętrzną, niezależną organizację. Dzięki temu, firmy mogące pochwalić się posiadaniem Certyfikatu Firma Godna Zaufania, postrzegane są przez klientów i kontrahentów jako rzetelne i świadczące usługi na najwyższym poziomie.

Certyfikat Firma Godna Zaufania

Certyfikat TÜV Rheinland

Na podstawie rekomendacji audytora wiodącego oraz dokumentacji z audytu Jednostka Certyfikująca Systemy Zarządzania TÜV Rheinland stwierdziła, że system zarządzania – Zarządzanie usługami opieki nad osobami starszymi, realizowane na rynku niemieckim jest zgodny z wymaganiami normy QSBP. Firma APN Sentium otrzymała certyfikat poświadczający spełnianie odpowiednich standardów.

Audyt opierał się na weryfikacji naszych działań m.in. w obszarach:

 • zarządzania firmą,
 • organizacji świadczenia opieki nad seniorami,
 • obsługi i informowania klienta,
 • zapewnienia kompetencji personelu.
TÜV Rheinland - Certyfikowano. Agencja opieki nad osobami niesamodzielnymi. www.tuv.com

Formularz kontaktowy

Konkretna
oferta pracy w
48h

  Szukasz pracy w opiece
  w Niemczech lub w Holandii?

  Zostaw nam kontakt do siebie, a na pewno oddzwonimy.