Zgoda rekrutacyjna

Wyrażam zgodę̨ na przetwarzanie przez APN Sentium II Sp. z o.o. moich danych osobowych w postaci imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania, adresu poczty elektronicznej (e-mail), numeru telefonu, znajomości języka niemieckiego oraz doświadczenia zawodowego, preferencji dotyczących zatrudnienia do celów przyszłych rekrutacji w tym przesyłania mi ofert pracy przez kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), sms, telefonu (to znaczy przez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących).

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w postaci mojego wzrostu, wagi, informacji o tym czy jestem osobą palącą czy niepalącą, wizerunku (zdjęcia) przez APN Sentium II Sp. z o.o. dla potrzeb niezbędnych do celów przyszłych procesów rekrutacji, w tym przesyłania mi ofert pracy przez kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), sms, telefonu (to znaczy przez wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych
systemów wywołujących).